Native speaker

Native speaker to rodzimy użytkownik danego języka, zwłaszcza nauczyciel tego języka za granicą. Ogólnie wiadome jest, że osoba ucząca się jakiegoś języka obcego nawet jeśli przykłada olbrzymią wagę do poprawnego akcentu i opanuje już gramatykę, będzie miała olbrzymie trudności w doścignięciu rodowitego użytkownika danego języka. Native speaker posiada niebywałą lekkość i biegłość w posługiwaniu się językiem, którego uczył się od najwcześniejszych lat i posługiwał się nim na co dzień. Jeżeli zależy nam na idealnym tłumaczeniu tekstu w sensie całościowym, a nie tylko wybranych fraz, jego spójności, chcemy biegle nauczyć się języka obcego łącznie ze wszystkimi zasadami gramatyki, fonetyki, składni to idealnym rozwiązaniem będzie native speaker zajmujący się również lingwistyką.

Konwersacje i korepetycje prowadzone przez native speakera zależą od kierunku w jakim osoba ucząca się chce zmierzać, w jakich dziedzinach posiada braki i jaki jest dotychczasowy stopień jej wiedzy. Jednak pamiętajmy, że bardzo ważna jest metoda z jaką nasz nauczyciel zabierze się do pracy z nami, czy będzie wiedział od czego zacząć kształcenie, w jaki sposób najłatwiej eliminować nasze błędy. W tym celu musi być to osoba posiadająca doświadczenie pedagogiczne, najlepiej potwierdzone certyfikatami bądź też posiadająca w swoim dorobku pracę lektora językowego. W takim przypadku nie musimy obawiać się o nieprawidłowe prowadzenie naszej edukacji. Nie znaczy to, że osoba bez doświadczenia pedagogicznego niczego nas nie nauczy, ale może to postępować w sposób wolniejszy i niekoniecznie według odpowiedniego programu nauczania, który zapewni odpowiedni kierunek rozwoju.

Również powierzenie tłumaczenia native speakerowi spowoduje, że całościowy kontekst zleconego tekstu będzie spójny i prawidłowy, a gramatyka, interpunkcja i stylistyka nienaganna. Warto więc skorzysta z usług takiej osoby jeżeli zależy nam na prawidłowym tłumaczeniu czy też korekcie tekstu.