Korekty prac magisterskich

Korekta pracy licencjackiej bądź też magisterskiej to oferta skierowana do studentów języka niemieckiego, bądź dla tych, którzy w języku niemieckim piszą swoją pracę. Praca taka musi być wolna od błędów językowych, a tekst spójny i poprawny. Nie możemy pozwolić sobie, aby osoba oceniająca efekty naszej pracy natykała się w niej na błędy. Doprowadzić może nas to do sporych problemów, a w rezultacie do odrzucenia takiego tekstu. Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonego tłumacza, który wyeliminuje błędy i nada jej profesjonalny kształt.

Korekta pracy sporządzona przez lingwistę native speakera, to gwarancja poprawności gramatycznej, ortograficznej, stylistycznej, lingwistycznej i interpunkcyjnej. Jednym zdaniem jest to kompleksowa usługa dzięki której nasz tekst będzie idealny.

Nie posiadamy gotowych cenników, a koszt takiej usługi podawany jest po zapoznaniu się z fragmentem pracy, co pozwoli na ocenę stopnia złożoności i poprawności językowej pracy. Takie indywidualne podejście do klienta kryje w sobie mnóstwo zalet. Przede wszystkim cena korekty będzie powiązana z nakładem pracy przeznaczonej na pracę nad tekstem. Można więc liczyć na niewielkie koszty w przypadku sporadycznych błędów, kwota jednak będzie rosła wraz z ilością błędów znajdujących się w tekście.

W praktyce odbywa się to w sposób następujący: Przesłanie e mailem streszczenia pracy oraz około 4 stron tekstu do zapoznania się. Zwrotnie zostanie podany koszt koszt usługi i termin realizacji. Jeśli warunki będą zaakceptowane, prosimy o wpłatę zaliczki i przesłanie całości pracy. Później już tylko dopełnienie formalności w postaci odesłania poprawionego tekstu i końcowego rozliczenia.